Olika trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Den auktoriserade begravningsbyrån har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

I häftet nedan kan du läsa om olika religioner och kulturer och vad som är vanligt förekommande när det gäller begravning. Häftet berör bland annat kristen begravning (flera olika trossamfund), muslimsk begravning, katolsk begravning, buddistisk begravning och många flera.

 

sbf mangkulturellt 1 0