Kristen begravning

hyltekyrka

 

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

 

 • Klockringning
 • Ingångsmusik
 • Extrasång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön, Herrens bön

Avslutning sker vanligtvis i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning. Man kan även avsluta akten i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut till sänkning vid jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations begravning kan även ske till väntande bil för transport till krematorium.

 

 • Psalmsång
 • Avskedet. De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Extra sång/musik om så önskas.
 • Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
 • Klockringning

  Avslutning vid jordbegravning


 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
 • Kistan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
 • Eventuell klockringning