Borgerlig begravning

borgeli

 

En borgerlig begravning är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.
Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd” när det gäller vem som får förrätta en borgerlig begravning.

Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).
I vissa fall har kommunen en utsedd officiant som oftast kan åta sig uppdrag.

Många av våra begravningsbyråer har egna officianter som genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds utbildning för borgerliga begravningsförrättare.
Officianten håller i ceremonin, läser dikter, håller minnestal hjälper till vid eventuell defilering. Officianten är också behjälplig att sätta ihop programmet och inspirera de anhöriga. Kanske någon vän vill läsa en dikt eller hålla ett tal och musiker kan engageras för solostycken. En borgerlig begravning kan förrättas i begravningskapell, annan lokal eller ute i naturen.